Optimera etablerer hovedlageret for distribusjonen sin i Hordaland i sørenden av Reli Os – NHP Eiendom AS sitt bygg i Ådnadalen.

Totalt leier Optimera 18 000 m2 – 10 000 m2 uteareal og 8 000 innvendig areal.

 

 

Optimera overtok formelt bygget 22. mai 2019