Torsdag 7.desember 2018 vedtok styret i Norsk Kylling bygging av ny fabrikk. Fabrikken skal være verdensledende i sitt slag og gi et solid fundament i Midt-Norge for fremtidig næringsmiddelproduksjon basert på lokalt produsert kylling. Fabrikken vil ha innovative løsninger forlagring og styring av energi. Gjennom dette vil vi kunne redusere CO2-utslippet betydelig, og vi målsetter et svært lavt klimafotavtrykk sammenlignet med bransjestandard. I dag leverer 150 bønder kylling til Norsk Kylling.
Vi har et veldig godt samarbeid med lokale bønderi Midt-Norge, og det skal vi fortsette med. Takket være dette gode samarbeidet over mange årkan vi nå satse storti Midt-Norge, sier styreleder i Norsk Kylling, Ole Robert Reitan.

Det norske markedet for hvitt kjøtt er allerede stort, og den årlige veksten har vært på nesten fem prosent siden 2005. -Forbrukernes valg i butikkdisken er et klart signal.
De ønsker sunne produkter som er kortreiste, sporbare og produsert på bærekraftig vis. På det nye anlegget vil vi kunne gjøre dette i enda større skala enn i dag, og sikre forbrukerne tilgang til noen av REMA 1000 sine mest populære varer også når etterspørselen øker, sier Reitan.
Den nye fabrikken legges til Orkanger. Valget av tomta på Furumoen i Orkdal kommune kommer etter en grundig prosess, der 15 potensielle plasseringer i Midt-Norge er analysert. I finalerunden ble Furumoen vurdert opp mot alternativer i Malvik og i Midtre Gauldal, hvor dagens fabrikk ligger.
I en totalvurdering, der en mengde faktorer er analysert, kom Orkdal ut som det beste alternativet og NK har lenge kommunisert at Orkdal er foretrukket såfremt reguleringsprosesser muliggjør bygging på Furumoen. Onsdag 6. desember fikk vi bekreftet at reguleringsplaner er godkjent og tomten er klar for bygging av en av de største satsninger på norsk matproduksjon noensinne.
Etableringen vil gi muligheter for å redusere hele dagens klimafotavtrykk på industriområdet i Orkdal. Kyllingproduksjonen på dagens fabrikk på Støren vil pågå inntil det nye anlegget er i drift.

Kilde: Norsk Kylling