Fylkesveg 505 Skjæveland-Foss-Eikeland er første etappe av Tverrforbindelsen mellom riksveg 44 Skjæveland og E39 Bråstein.  Denne tverrforbindelsen er med på å forsterke Vagle Næringspark som knutepunkt for logistikkbedrifter. Strekningen fra godsterminalen til Foss Eikeland er nå ferdig.Brua over Godsterminalen på Ganddal, Brunnholen bru, er hovedelementet i prosjektet. Den er 25,2 meter bred og 248 meter lang.

Vagle er allerede i ferd med å bli et naturlig valg for bedrifter med behov for mye plass som for eksempel Rema Distribusjon og Bring som allerede er etablert.

Planområdet er på 500 000 m2. Det er en opparbeidet tomt for utvikling klar på rundt 30 mål. Ytterligere tomter vil bli byggeklare fra 2019. Tomtestørrelsene varierer fra 4 mål til 70 mål.

Vagle Næringspark AS er et samarbeid med NHP Eiendom (40 %), K2 (40 %) og Sandnes Tomteselskap KF (20 %)

 

Artikkel fra veier24.no

Prosjektside