TRONDHEIM
Hovedkontor og Besøksadresse
  • Kongens gate 16
    7011 Trondheim

OSLO
  • Haakon VIIs gate 1 – 6.etg 0161 Oslo

SANDNES
  • Langgata 30

    4307 SANDNES

Knut Sand
Knut SandRegionsjef Vest
Tore Svendsen
Tore SvendsenEiendomssjef
Nina Gillebo
Nina GilleboRegnskap og forvaltning
Jon Bjørnbet
Jon BjørnbetProsjektleder Infrastruktur
Ketil Ervik
Ketil ErvikRegionsjef Øst
Marit Beversmark
Marit BeversmarkRegnskapssjef
Inger Johanne Øie
Inger Johanne Øie Regnskap og forvaltning
Olav Sand
Olav SandProsjektleder
John Mjøen
John MjøenUtviklingsdirektør
Frode Rønning
Frode RønningRegionsjef Sør
Elisabeth Skonseng
Elisabeth SkonsengKontorleder
Sivert Finserås
Sivert FinseråsProsjektleder Bygg

Hvor vi er: