TRONDHEIM
Hovedkontor og Besøksadresse
  • Kongens gate 16
    7011 Trondheim

OSLO
  • Dronning Mauds gate 1
    0250 OSLO

SANDNES
  • Langgata 30

    4307 SANDNES

Knut Sand
Knut SandRegionsjef Vest
Tore Svendsen
Tore SvendsenEiendomssjef
Jon Bjørnbet
Jon BjørnbetProsjektleder Infrastruktur
Nina Gillebo
Nina GilleboRegnskapsmedarbeider
Jostein Breines
Jostein BreinesRegionsjef Nord
Marit Beversmark
Marit BeversmarkRegnskapssjef
Sivert Finserås
Sivert FinseråsProsjektleder Bygg
John Mjøen
John MjøenUtviklingsdirektør
Frode Rønning
Frode RønningRegionsjef Sør
Elisabeth Skonseng
Elisabeth SkonsengKontorleder
Inger Johanne Øie
Inger Johanne Øie Regnskapsmedarbeider

Hvor vi er: