Våre Eiendommer

Vi har eiendommer i hele landet, fra Porsgrunn i sør til Tromsø i nord. Vi har førstehåndskunnskap om markedet i de byene hvor vi er tilstede, og vi sonderer hele tiden etter å finne nye områder som vi kan gå inn i.

Vi er opptatt av å etablere langsiktige partnerskap med leietakere som ønsker utvikling og relokalisering til sentrale områder. Er du ute etter nye lokaler til din virksomhet, se vår oversikt her. Kontakt oss gjerne ved spørsmål.

Har du et utviklingsprosjekt vi kan hjelpe med?

KONTAKT OSS