Project Description

Stakkevollvegen 319

Beskrivelse: Bygget er på ca. 3850 m² og ble oppført i 2003.
Beliggenhet: Bygget ligger mellom Stakkevollveien og Tromsøsundet. Tomten er flat og har lett adkomst.
Virksomhet/formål: Eiendommen er i sin helhet utleid til Brødrene Dahl AS.

Detaljer

Tomteareal:

6 992 kvm

Sted:

Tromsø

Kategori

Forvaltningseiendom

Nøkkeltall

Tomteareal: 6 992 kvm
Areal bygg: 3 466 kvm

Prosjektgalleri

Kontaktperson

Tore Svendsen
Tore SvendsenEiendomssjef
Rolf Mo
Rolf MoProsjektleder: