Project Description

Sandmoen

Beskrivelse: Stort utviklingsområde sør på Tillerområdet i Trondheim. Området er regulert til næring, plasskrevende handel og industri, med høy utnyttelse. Eiendommen ligger strategisk plassert, i tilknytning til industriområdet på Torgård og planlagt plassering av ny godsterminal for Trondheim på Sandmoen.

Beliggenhet: Eiendommen ligger langs E6, rett nord for Sandmoenkrysset. Deler av eiendommen er den gamle campingplassen på Sandmoen. Eiendommen har direkte adkomst fra ny rundkjøring, og svært god tilgjengelighet til ny E6 syd over Heimdalsmyra.

Virksomhet/formål: Regulert til industri, næring og plasskrevende handel, samt dagligvare og servering.

Detaljer

Tomteareal:

70 000 kvm

Sted:

Trondheim

Kategori

Byomforming

Nøkkeltall

Tomteareal: 70 000 kvm
Planlagt lager-/handelsareal:
45-55 000 kvm

Prosjektgalleri

Kontaktperson

Steinar Indergård
Steinar IndergårdTeknisk direktør
Jostein Breines
Jostein BreinesProsjektdirektør