Project Description

Ringdalskogen

Beskrivelse: Ringdalskogen er et regionalt satsingsområde for logistikk-, nærings- og industriutvikling i Vestfold. Område er under utvikling i regi av NHP Sør AS. Det er utbygd gode adkomstløsninger direkte fra både E18 og Fylkesvei 204. Flere bedrifter er allerede etablert, blant dem Brødrene Dahl. Byggeklare tomter legges løpende ut for salg i markedet.

Beliggenhet: Ringdalskogen ligger strategisk lokalisert i Larvik kommune 2 km fra grensen til Sandefjord. Beliggenheten er sentral i Vestfoldregionen med god av- og påkjøring til den nye E18. Store deler av område er godt synlig fra riksveien.

Virksomhet/formål: Tilnærmet 611 dekar er regulert og under utvikling til logistikk-, nærings og industriformål. Det eksisterer muligheter for større utvidelser av planområdet både mot øst og vest tilsvarende ca. 800 dekar. Etablerte aktører er blant andre Brødrene Dahl AS (10 daa tomt, 3000 m2 næringsbygg), Skan-Tre AS (4,5 daa tomt, 1100 m2 næringsbygg), Blå Eiendom AS / Plantasjen (25 daa tomt, 9500 m2 næringsbygg), NorBetong AS (7,7 daa tomt, 1500 m2 industrianlegg), Larvik Trykkluft AS (4,5 daa tomt, 1000 m2 næringsbygg), Arne Olav Lund AS (6,5 daa tomt, 1500 m2 næringsbygg), Leif Hübert Stål AS (14 daa tomt, 5500 m2 næringsbygg), Allum bygg AS og Den norske kryddermølle AS (5 daa tomt, 500 m2 næringsbygg), Circle K (9 daa tomt, veiserviceanlegg).

Detaljer

Tomteareal:

611 000 kvm

Sted:

Larvik

Kategori

Lager og Logistikk

Prosjektnettside:

www.ringdalskogen.no

Prosjektgalleri

Kontaktperson

Frode Rønning
Frode RønningEiendomssjef