Project Description

Måna Syd, Frogn Næringspark

Beskrivelse: Ferdig regulert område for lager/industri på 95 mål. Kan bebygges med opptil 48.000 kvm BTA bygningsmasse. Tomteområde under opparbeidelse. Ferdigstilles i slutten av 2017.
Beliggenhet:  Langs RV 23 før nedkjøring i Oslofjordtunellen på Drøbakksiden. Helt inntil Oslo ordforbindelsen
Virksomhet/formål: Ingen etableringer foreløpig

Detaljer

Tomteareal:

136 000 kvm

Sted:

Drøbak

Kategori

Lager og Logistikk

Prosjektgalleri

Kontaktperson

John Mjøen
John MjøenUtviklingsdirektør