Project Description

Haugaland Handelspark

Beskrivelse: Norheim Nærinspark ligger til det nye hovedveisystemet mellom Oasen Kjøpesenter og Amanda Storsenter i regionens mest vitale handels- og næringsområde. Norheim er ubebygd, og består av flat mark med en godt utbygd infrastruktur. Raglamyr er også ubebygd, og består av et kupert landskap med innslag av fjellknauser.

Beliggenhet:  Eiendommene består av to områder, Nordheim Handelspark og Raglamyr Handelspark, som ligger strategisk ved den nye omkjøringsveien som vil bli etablert mellom RV47 og E39. Norheim Handelspark vil bli liggende med arealer på begge sider av den nye omkjøringsveien, mellom Oasen og Amanda. Raglamyr Handelspark ligger sør for Amanda, langs togforbindelsen til Stavanger.

Virksomhet/Formål: Reguleringsplan åpner for handel, kontor og annen næringsvirksomhet.  Nordheim handelspark er planlagt til handelsformål, og utgjør en mindre handelspark. Raglamyr Handelspark vil bestå av 60% lager/produksjon. De restrerende 40% vil bli avsatt til boligformål, forutsatt omregulering.

Detaljer

Prosjektnettside

www.norheim-næringspark.no

Nøkkeltall

Norheim Handelspark – 188 000 kvm
Raglamyr Handelspark – 157 000 kvm

Prosjektgalleri