Project Description

Granåsen

Beskrivelse: Utviklingsområde i Granåsen i Trondheim. Eiendommen er sentral i planene for utvikling av idrettsanlegget i Granåsen i forbindelse med søknad om VM på ski i Granåsen. Trondheim kommune er anleggseier for idrettsanlegget i Granåsen og det vil tilrettelegges for offentlig-privat-samarbeid i anlegget og for områdene rundt. NHP eier en sentral eiendom sammen med REMA 1000 langs Kongsveien og innkjøringen til det eksisterende og planlagte idrettsanlegget. Eiet tomt er om lag 7 000 m2. Midler for utbygging av idrettsdelen av anlegget ligger i kommunens økonomiplan. Denne delen er berettiget til nasjonalanleggsmidler, og anslaget på dette er ca 150 millioner. Beregnet totalkostnad på utbyggingen er p.t. 900 mill. 

Trondheim kommunes ambisjoner for området: Granåsen skal utvikles som hverdagsanlegg og som regionens toppidrettsanlegg for nordiske grener og skiskyting. Utbyggingen skal stimulere til økt aktivitet for å fremme folkehelse og være i samsvar med Trondheims ambisiøse miljømål. Det skal tilrettelegges for et levende anlegg med høy aktivitet, ute og inne, året rundt. Granåsen og området rundt skal utvikles for friluftsliv, idrett, kultur og generell aktivitet.

Beliggenhet: Eiendommen ligger sør for dagens kryss mellom Smistadvegen og Kongsvegen, og nord for den planlagte nye rundkjøringen og ny utkjøring fra Smistadvegen på Kongsvegen.

Virksomhet/formål: Det er tett samarbeid med kommunen i forbindelse med å bygge god by i nye Granåsen. Formålene skal i utgangspunktet ha en relasjon med idrett.

Detaljer

Tomteareal:

7 000 kvm

Sted:

Trondheim

Kategori

Byomforming

Prosjektgalleri

Kontaktperson

Jostein Breines
Jostein BreinesProsjektdirektør