Project Description

Fugleåsen Næringsområde (Q4)

Beskrivelse: Fugleåsen Næringsområde er et handels- og logistikkområde med svært god tilknytning til E6, kun 30 km fra Oslo. Eiendommen omfatter to parseller innenfor reguleringsplan for Fugleåsen næringsområde (Q4 i kommuneplanens arealdel). Området ligger i Ski, ca 30 km sør for Oslo, i umiddelbar nærhet til både follobanen og E6. Hvor førstnevnte er under utbygging. Området regnes som et attraktivt vekstområde, særlig innen handel, logistikk og industri.

Beliggenhet: Eiendommen er regulert som felt N/I 2 i reguleringsplan for Fugleåsen, og befinner seg på Fugleåsen ved Langhus i Ski kommune. Planområdet grenser mot Vevelstadveien i vest og nord-vest, marka i nord-øst og annen grønnstruktur med nærliggende boligområder i sør og sør-øst. Adkomst til området er gjennom rundkjøring i nord, som knyttes til E6 via Assurdiagonalen i retning nord-vest. Meget god tilgjengelighet.

Virksomhet/formål: Lager- og kontorbygg, Elektroskandia. Midlertidig døgnhvileplass for i overkant av 100 trailere, Statens Vegvesen. Reguleringsformål næring/industri. Totalt er det tillatt bygging av om lag 35000 m2 bygg på inntil 20 m byggehøyde på eiendommen.

Dronevideo:

Detaljer

Tomteareal:

90 000 kvm

Sted:

Langhus, Ski

Kategori

Lager og Logistikk

Kontaktperson

John Mjøen
John MjøenUtviklingsdirektør