Project Description

Enger

Beskrivelse: Eiendommen består av flere parseller, både bebygd og ubebygd. Området er flatt og med god tilgjengelighet fra fylkesveg 32. Ca. 70 dekar er eid grunn og ca. 100 dekar omfattes av opsjonsavtaler. Området er definert som et satsingsområde for næringsutvikling fra offentlige myndigheter. 70 dekar er allerede regulert til forretning og annen næring. Planlagt handel- og lager/produksjonsareal: 95 000 m2.

Beliggenhet: Eiendommen er lokalisert ved innkjøringen til Porsgrunn by og Grenland. Området er definert som avlastningssenter i kommuneplan. Det er regulert ny rundkjøring og gode adkomstløsninger til området.

Virksomhet/formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål. Reguleringsformål; forretning, næring, tjenesteyting.

Detaljer

Tomteareal:

170 000 kvm

Sted:

Porsgrunn

Kategori

Lager og Logistikk

Nøkkeltall

Tomteareal: ca. 170 dekar,
hvor 70 000 kvm er eid,
og 100 000 kvm er opsjon

Prosjektgalleri

Kontaktpersoner

John Mjøen
John MjøenUtviklingsdirektør
Frode Rønning
Frode RønningEiendomssjef