Project Description

Åsland Næringspark

Beskrivelse: Åsland Næringspark er et stor eiendom som ligger rundt Taraldrudkrysset på E6 sør for Oslo. Området består av ubebygd, og ubearbeidet grunn. På vestsiden av E6 ønskes det regulert et permanent anlegg for døgnhvileplass for tungtransport med tilhørende serviceanlegg, på i alt ca. 70 daa. Her ønskes det bygget et fullverdig veiserviceanlegg med plass til 100 oppstillingsplasser for vogntog, samt de serviceanlegg som kreves for en døgnhvileplass, jf. håndbok V136. I tillegg har NHP Eiendom AS opsjon gjennom Øst Plan AS på ca 2500 dekar i tilgrenset område beliggende i Ski og Oppegård kommune med grense til Oslo.

Beliggenhet: Rundt Taraldrudkrysset på E6 ca. 30 km sør for Oslo.

Virksomhet/formål: Det ønskes etablert en døgnhvileplass for tungtransport vest for Taraldrudkrysset, Statens vegvesen. Det er en ambisjon å utnytte lokasjonens strategiske plassering til å lage gode faciliteter for lager og logistikkvirksomheter.

Detaljer

Tomteareal:

436 000 kvm

Sted:

Taraldrud, Ski

Kategori

Lager og Logistikk

Nøkkeltall

Tomteareal: totalt 436 dekar +
opsjonsavtaler på omlag 2500 dekar i tillegg

Prosjektgalleri

Kontaktperson

John Mjøen
John MjøenUtviklingsdirektør