Selve næringsparken er på omkring 550 mål. Opparbeidelsen av tomten på 60 mål vil starte i 2021. Det lages ny veiforbindelse fra godsterminalen på Ganddal via E39 ved Bråstein. Denne tverrforbindelsen er med på å forsterke Vagle Næringspark som knutepunkt for logistikkbedrifter. Første delstrekning fra godsterminalen til Foss Eikeland ble ferdigstilt sommeren 2019.

Av andre aktører i Vagle Næringspark kan Canrig Robotic, YX Truck og Rettedal Bilkontroll trekkes frem. Sistnevnte er under etablering og forventer ferdigstillelse av sitt nybygg i 2021.Det er fremdeles plass til flere aktører i Vagle Næringspark. I fase I er det ledig ca. 20 mål ferdig opparbeidet tomt og i fase II starter opparbeidelsen av ytterligere 80 mål i 2021.

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/mBM8Q1/coop-inn-i-vagle-naeringspark-vil-gi-flere-arbeidsplasser-mener-wirak

Vagle Næringspark AS er et samarbeid med NHP (40 %), K2 (40 %) og Sandnes Tomteselskap (20 %). Målet er å utvikle Vagle til et fremtidsrettet næringsområde sentralt plassert ved godsterminalen på Vagle.