Optimera flytter hovedlageret for Vestlandet til NHP’s bygg i Os

2019-09-25T10:33:53+00:00

Optimera etablerer hovedlageret for distribusjonen sin i Hordaland i sørenden av Reli Os - NHP Eiendom AS sitt bygg i Ådnadalen. Totalt leier Optimera 18 000 m2 - 10 000 m2 uteareal og 8 000 innvendig areal.     Optimera overtok formelt bygget 22. mai 2019  

Optimera flytter hovedlageret for Vestlandet til NHP’s bygg i Os2019-09-25T10:33:53+00:00

NHP og Norsk Kylling bygger verdensledende næringsmiddelfabrikk i Orkdal

2018-08-24T11:55:12+00:00

Torsdag 7.desember 2018 vedtok styret i Norsk Kylling bygging av ny fabrikk. Fabrikken skal være verdensledende i sitt slag og gi et solid fundament i Midt-Norge for fremtidig næringsmiddelproduksjon basert på lokalt produsert kylling. Fabrikken vil ha innovative løsninger forlagring og styring av energi. Gjennom dette vil vi kunne redusere CO2-utslippet betydelig, og vi målsetter

NHP og Norsk Kylling bygger verdensledende næringsmiddelfabrikk i Orkdal2018-08-24T11:55:12+00:00