Målsetning

«Vi skal være landets ledende aktør innenfor utvikling av næringseiendom med hovedfokus på industri, lager og logistikk ved sentrale knutepunkt i Norge

Christian H. Wist, CEO

Om oss

NHP er et eiendomsselskap med fokus på handels-og logistikkeiendom. Selskapet ble etablert i 2006 av de midtnorske eiendomsaktører Reitan Eiendom AS, Ursus Eiendom AS, Persson Norge AS, Heglund Holding AS og Bai AS.

I 2011 ble det gjennomført en emisjon i selskapet der H-park Invest AS og Stiftelsen Fritt Ord kom med som nye eiere. Siden den tid har selskapet vokst betydelig, og fra vårt hovedkontor i Trondheim utvikler, eier og driver vi handels- og industrieiendommer over hele landet.

Logistikk og handel har sammenfallende utviklingstrekk, både med hensyn til miljøriktig plassering, tekniske løsninger og effektiv arealutnyttelse. NHP ble etablert for å utvikle godt beliggende prosjekter til konkurransedyktige prosjektpriser ved å realisere omfattende (om)regulerings- og utviklingsprosjekter. Selskapets virksomhet fokuserer på konverteringsprosjekter innenfor bygrensene samt større omreguleringsprosjekter langs hovedfartsårer utenfor dagens utviklede områder.

Nye handelsområder har ofte sitt utspring i bytransformasjon hvor byveksten tar igjen randsoner med industri- og logistikkvirksomhet. Transformasjon krever ofte relokalisering av eksisterende aktivitet, derfor kan NHP ofte tilby eksisterende leietakere nye tomter å flytte til.

NHP ekspanderer og relokaliserer i de store byene i Norge, og kan tilby både handels- og logistikkeiendom i de fleste regioner. Selskapet har en målsetning om å bli en leverandør av arealer til større aktører innen handel og logistikk også i Sverige og Finland. De første eiendomsprosjektene i Sverige er allerede påbegynt.

Selskapet har hovedkontor i Trondheim, men er spredt over hele Norge. NHP Eiendom AS har som målsetting å utvikle, bygge og leie ut handelsparker og logistikkanlegg i Norge. Selskapets virksomhet fokuserer på konverteringsprosjekter innenfor bygrensene samt større omreguleringsprosjekter langs hovedfartsårer som ligger utenfor dagens utviklede områder.