Sandmoen

NØKKELTALL

Tomteareal: 70 000 kvm .
Planlagt lager-/handelsareal: 45-55 000 kvm

Tomteareal: 70 000 kvm

Sted: Trondheim

Kategori: Byomforming

Ledig eiendom/Lokale: Ta kontakt for info

Beskrivelse: Stort utviklingsområde sør på Tillerområdet i Trondheim. Området er regulert til næring, plasskrevende handel og industri, med høy utnyttelse. Eiendommen ligger strategisk plassert, i tilknytning til industriområdet på Torgård og planlagt plassering av ny godsterminal for Trondheim på Sandmoen.

Beliggenhet: Eiendommen ligger langs E6, rett nord for Sandmoenkrysset. Deler av eiendommen er den gamle campingplassen på Sandmoen. Eiendommen har direkte adkomst fra ny rundkjøring, og svært god tilgjengelighet til ny E6 syd over Heimdalsmyra.

Virksomhet/formål: Regulert til industri, næring og plasskrevende handel, samt dagligvare og servering.Kontaktpersoner


Teknisk direktør:
Steinar Indergård
steinar.indergaard@nhp.no
400 05 020

Prosjektdirektør:
Jostein Breines
jostein.breines@nhp.no
99749563