Klett

NØKKELTALL

Tomteareal:ca. 68 000 kvm
Planlagt handelsareal: 5000 kvm

Tomteareal: 68 000 kvm

Sted: Trondheim

Kategori: Lager og logistikk

Beskrivelse: Området ligger på Klett, ca. 15 min. kjøring syd for Trondheim. Området består av tettbebyggelse som har vokst seg frem på tradisjonelt vis, ved etablering av handels- og servicevirksomhet.

Beliggenhet: Området ligger på Klett, ca. 15 min. kjøring syd for Trondheim, ved Trøndelags største rundkjøring.

Virksomhet/Formål: Området består av både regulert og uregulert areal (opsjoner). Gjeldene reguleringsplan har formålene industri og inntil 3.000 m2 handel.

 

 Kontaktperson


Teknisk direktør:
Steinar Indergård
steinar.indergaard@nhp.no
400 05 020