Handelshøyskolen i Trondheim

NØKKELTALL

Prosjekttype: Skolebygg

Totalareal: 17.000 kvm

Byggherre: Rema Eiendom

Entreprenør: HENT

Totalkostnad: 355 millioner kroner

Tomteareal: 3370 m2

Sted: Trondheim

Kategori: Utviklet eiendom / Tidligere prosjekter

Beskrivelse: Nytt skolebygg for Handelshøyskolen i Trondheim i Elgesetergata i Trondheim. Handelshøyskolen (tidligere TØH) hadde en leiekontrakt som utløp 31.12.2013 på Moholt, og ønsket samlokalisering med øvrige studieregninger i Gløshaugenområdet. Bygget har en REMA 1000-butikk i sokkelen, og fire og fem etasjer med undervisningslokaler. Rema Eiendom/NHP eide den gamle REMA 1000-butikken og tomta, og kunne dermed utvikle hele kvartalet når butikken først skulle fornyes. 

Nybygget består av fem etasjer over og to under bakken der Trondheim Parkering har ansvaret for parkeringsplassene. Første etasje består av hovedinngang med foajé og inngang til tre auditorier for henholdsvis 400, 280 og 150 personer. I første etasje kommer det også en Remabutikk med inngang fra gateplanet.  Andre etasje består av det store åpne rommet kalt «Vrimla» med bibliotek, samt kantine og kjøkken. I tredje etasje har administrasjonen og lærerne sine kontorer. Her finnes det også seks undervisningsrom, mens fjerde etasje består av kontorer og grupperom. Rundt hele det store åpne rommet, «Vrimla», som går helt opp til femte etasje, ligger det mindre og noen større grupperom tett i tett. I femte etasje som blir ferdigstilt i mars, skal det også være kontorer og undervisningsrom. Hele bygget har plass til 1.400 studenter. I dag er det 1.140 studenter og om lag 70 ansatte i nybygget. Bygget ble solgt til KLP for 452 mill. NOK, 20. desember - bare en uke etter overleveringen. 

Beliggenhet: Elgeseter gt. i Trondheim, rett ved Hesthagen, vest for Gløshaugen. Vis-a-vis Miljøbygget til KLP.

Virksomhet/Formål: Undervisningsbygg med dagligvare i kjeller. To plan p-kjeller i sokkel.