Lura

NØKKELTALL

Tomt 35 dekar.
Totalt næringsareal : 50 000 kvm

Tomteareal: 35 000 kvm

Objektet består av to eiendommer på til sammen 35 dekar. Tomten er opparbeidet og består av forretningslokaler og flere verksted. Utvikling forutsetter at eksisterende bygg rives. Byggestart senterområde med kjøpesenter, sykehjem og boliger april 2015.Kontaktperson


Teknisk direktør:
Steinar Indergård
steinar.indergaard@nhp.no
400 05 020