Ganddal

NØKKELTALL

Tomteareal: 25 000 kvm
Planlagt bolig, handel- og lager/produksjonsareal: 20 000 kvm

Tomteareal: 17 900 m2

Sted: Leite, Ganddal

Kategori: Byomforming

Ledig eiendom/Lokale: Ta kontakt for info

Beskrivelse: Større utviklingsområde på Leite, sør for Ganddal sentrum. Området reguleres til næring, industri og bolig, og gir rom for om lag 10000 m2 bolig og 10000 m2 næring innenfor området.

Beliggenhet: Eiendommen ligger rett nord for krysset mellom RV44 og den nye tverrforbindelsen til E39 som er under realisering.

Virksomhet/formål: Bolig, næring og industri.Kontaktperson


Prosjektdirektør:
Jostein Breines
jostein.breines@nhp.no
99749563