Enger

NØKKELTALL

Tomteareal: ca. 170 dekar, hvor 70.000 m2 er eid, og 100.000 m2 er opsjon.

 

 

Tomteareal: 170 000 kvm

Sted: Porsgrunn

Kategori: Lager og logistikk

Ledig eiendom/Lokale: Ta kontakt for info

Beskrivelse: Eiendommen består av flere parseller, både bebygd og ubebygd. Området er flatt og med god tilgjengelighet fra fylkesveg 32. Ca. 70 dekar er eid grunn og ca. 100 dekar omfattes av opsjonsavtaler. Området er definert som et satsingsområde for næringsutvikling fra offentlige myndigheter. 70 dekar er allerede regulert til forretning og annen næring. Planlagt handel- og lager/produksjonsareal: 95 000 m2.

Beliggenhet: Eiendommen er lokalisert ved innkjøringen til Porsgrunn by og Grenland. Området er definert som avlastningssenter i kommuneplan. Det er regulert ny rundkjøring og gode adkomstløsninger til området.

Virksomhet/formål: Kombinert bebyggelse og anleggsformål. Reguleringsformål; forretning, næring, tjenesteyting.Kontaktpersoner


Utviklingsdirektør:
John Mjøen
john.mjoen@nhp.no
957 25 488

Eiendomssjef:
Frode Rønning
frode.ronning@nhp.no
415 57 245