Måna Syd, Frogn Næringspark

NØKKELTALL

Tomteareal 136000 m2.

Tomteareal: 136000 m2

Sted: Drøbak

Kategori: Lager og logistikk

Ledig eiendom/Lokale: Ta kontakt for info

Beskrivelse: Ferdig regulert område for lager/industri på 95 mål. Kan bebygges med opptil 48.000 kvm BTA bygningsmasse. Tomteområde under opparbeidelse. Ferdigstilles i slutten av 2017.
Beliggenhet:  Langs RV 23 før nedkjøring i Oslofjordtunellen på Drøbakksiden. Helt inntil Oslo ordforbindelsen
Virksomhet/formål: Ingen etableringer foreløpig

 Kontaktperson


Utviklingsdirektør:
John Mjøen
john.mjoen@nhp.no
957 25 488